سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشکان کیانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک،گروه مهندسی شیمی، اراک، ایران
مجید تاجداری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک،گروه مهندسی شیمی، اراک، ایران
بهنام کوهستانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک،گروه مهندسی شیمی، اراک، ایران

چکیده:

امروزه تشکیل هیدرات در خطوط انتقال گاز به عنوان یک معضل اساسی سبب انسداد خطوط می شود. استفاده از بازدارنده های شیمیایی یکی از روش های متداول جلوگیری از تشکیل هیدرات در خطوط نفت و گاز می باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزارWAT GAS به بررسی نحوه عملکرد بازدارنده های ترمودینامیکی بر تشکیل هیدرات پرداخته شده است. در طی آزمایش تزریق سه ماده بازدارنده مونو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول و متانول بررسی گردید که نتایج نشان دادند که با تزریقm3/hr 10 و با غلظت های مختلف برای رسیدن به نقطه اطمینان بخش و قرار نگرفتن در ناحیه هیدرات کدام بازدارنده قبل از رسیدن به غلظت ۱۰۰ درصد بتواند مانع از تشکیل هیدرات در خط لوله دریایی شود