سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیکو ابراهیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز آموزش الکترونیکی
مینا کیهانی نژآد –
ملوسک علی اکبری صبا –
حسن نادری –

چکیده:

دراین مقاله تاثیرات متقابل و ساختار یادگیری بوسیله سیستم های مدیریت یادگیری متفاوت بر میزان رضایتمندی دانشجویان و همراه شدن آنها با دروس برخط مورد بررسی قرارگرفته است سیستم مدیریت یادگیری توانایی حمایت از ارتباطات سودمند میان بخشهای مختلف درسی برقراری ارتباط اسان بین اساتید و دانشجویان و اخذ بازخورد سریع به وسیله برقراری ارتباط بین دانشکده ها و اساتید با دروس سیستم را دارد در بخش اول این مقاله سیستم های Aplia ،Blackboard,Desire2Learn,Sakai,WebCT را مطالعه و بررسی میکنیم و در نهایت شاخصهایی را برای مقایسه با بخش دوم از آن استخراج می کنیم در بخش دوم به بررسی سیستم Moodle در واحد مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران خواهیم پرداخت نتایج به دست امده از این بررسی این سیستم را با شاخصهای بدست امده از بخش اول مقایسه کرده و به این نتیجه می رسیم که میزان موفقیت یک آموزش الکترونیکی تنها به کیفیت سیستم مدیریت یادگیری بستگی ندارد بلکه به عواملی مانندنقش استاد در آموزش میزان رضایتمندی کاربران دانشجویان از ابزارهای سیستم بازدهی سیستم، نمرات و کیفیت محتوای آموزشی وابسته است.