سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حافظ نیا – رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران
پیروز مجتهدزاده – مدیرعامل بنیادپژوهشی یوروسویک لندن
داریوش بهمنی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده:

رودکارون در امنیت توسعه و تمدن بخش وسیعی ازجنوب غربی کشورایران تاثیر گذار میب اشد این رودخانه به این علت که بهنواحی مرکز کشور اتصال دارد سبب میشود تامراکز جمعیتی حاشیه کارون به ویژه درشهر اهواز از ایران جدا نباشد و این عدم جدایی ازمرکز هم امنیت منطقه ای و هم ملی را تقویت درنتیجه اسنجام اجتماعی و همگرایی سیاسی را نیز موجب شود هرچند انتقال آب از سرشاخه های کارون از سوی سیاست گذاران آبی کشور نقطه امید مردم ساکن فلات مرکز و بهترین راه تامین آب آنهاتعریف و عنوان گردیده اما درعین حال عوارضی را درمسیر انتقال و حوضه مبدا به خصوص درپایین دست حوضه بخش عمده خوزستان بهعنوان ناحیه مصرف بوجود می آورد هم اکنون یکی ازدغدغه های اصلی مردم خوزستان به ویژه اهواز برنامه های اشکار و پنهان انتقال آب کارون بوده و آن را خلاف اجرای عدالت می پندارند.