سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پگاه پلنگی – کارشناس برنامه و بودجه

چکیده:

انار یکی از محصولات باغی قابل تجارت است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد. و تولید و صادرات آن در سنوات گذشته دارای نوسان بوده است. در این مطالعه با استفاده از شاخ صهایRSCA وRCA مزیت صادراتی انار ایران در مقابل رقبا اندازه گیری و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد اگر چه در دوره مورد بررسی ۲۰۰۰-۲۰۰۸ انار ایران دارای مزیت نسبی بوده است اما میزان صادرات نیز کاهش یافته است و در سالهای پایانی رشد منفی را نشان می دهد و همبستگی منفی و معنادار بین معیارRCA انار ایران و کشورهای اسپانیا، تایلند، فرانسه، هنگ کنگ، چین، مکزیک و مالزی نشان می دهد که این کشورها رقبای جدی صادرات انار ایران هستند و می توانند سهم بازار جهانی صادرات ایران را با استفاده تکنولوژی تحت شعاع قرار دهند. در تابع تقاضای صادرات متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت جهانی انار به قیمت صادراتی آن اثر مثبت و معنادار بر تقاضای صادرات انار دارند