سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عزتی – کارشناسی ارشد مدیریت دانش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
رضا رضوی صیاد – کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ بزرگترین دور ه اوج بازار کشتیرانی با سقوط بازار حمل فله خشک و پس از آن سایر بخشهای حمل دریایی از جمله بازار سفارش و ساخت کشتی به پایان رسید . هم اکنون صنعت ساخت کشتی در ادامه تلاش برای کاهش تبعات سنگین رکود اقتصادی به سر می برد. با توجه به ساختار شکننده اقتصاد جهانی، در دوره خروج از بحران مالی، تقاضا برای کشتی نو در میزان پایینی قرار دارد . هرچند فعالیت ها در بازار خرید و فروش کشتی دست دوم از سطح نسبتا خوبی برخوردار بوده است. ۸ درصدی در سا ل های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ خواهد بود. در پایان سال ۲۰۱۱ انتظار می رود ظرفیت ناوگان / ناوگان جهانی حمل دریایی شاهد رشد ۷ و ۷ حمل تجاری به ظرف ۱۴۴۳ میلیون تن برسد که این رقم حاکی از رشد ۴۲ درصدی ظرف ۵ سال است . در آینده عدم امکان تحویل کشتی های نو یک مشکل عمده برای یاردها خواهد بود . این موضوع به همراه سطح پایین قراردادهای منعقده ممکن است بعضی یاردها را با خطر ورشکستگی مواجه سازد