سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

معصومه محرابی – کارشناس ارشد تحقیق در عملیات مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سیدعلی مرتضوی مهرآبادی – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

امروزه یکی از صنایع سالم – پربازده و در عین حال کارآفرین دنیا صنعت گردشگری است این صنعت می تواند از مهمترین منابع درآمدی هرکشوری درجهان باشد رشد و رونق این صنعت عظیم در عین حال سالم نیاز به تمهیدات ویژه ای دارد صنعت گردشگری با مباحث اقتصادی و از جمله بازاریابی رابطه تنگاتنگی داشته در واقع می توان گفت گردشگری یک بنگاه اقتصادی است که باید برایآن فعالیت بازاریابی اصولی و فنی انجام گیرد. براین اساس این مقاله بر آن است با بررسی تفاوت جنبه های بازاریابی خدماتی گردشگری با بازاریابی کالاها و همچنین نقش عرضه و تقاضا در بازاریابی گردشگری فرایند مدیریت بازاریابی و روشهای کمی و کیفی بازاریابی گردشگری با توجه به شبکه های توزیع گردشگری درجهت شناخت مبانی نظری علم بازاریابی گردشگری گام برداشته و از این طریق مسیر را برای رسیدن به یک برنامه جامع جهت جذب گردشگر هموارسازد.