سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید قوام – کارشناس بخش تحقیقات اقتصاد اجتماعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

خرما یکی از محصولات صادراتی ایران می باشد. ازجمله محصولات کشاورزی است که پتانسیل بالایی جهت صادرات دارد نقش یک سیستم کارا دربازاریابی محصولات کشاورزی ،جزء اصلی در تسریع تولیدات آن می باشد شناخت وضعیت موجود خدمات بازاریابی ، شرایط تولید وفروش آن توسط باغداران و عوامل بازاریابی در زمینه خرما بسیار حائز اهمیت می باشد. این تحقیق در راستای تعیین سهم تولیدکننده ازقیمت پرداختی مصرف کننده، حاشیه بازاریابی انجام شد. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق ازطریق پیمایشی و تکمیل پرسشنامه درسطح باغدار، خرده فروش و عمده فروش جم عآوری شده است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد: به ازای هرکیلوگرم خرمای مضافتی ۲۰۰۰۰ ریال صرف هزینه های بازاریابی وسودعوامل بازاریابی می گردد حاشیه عمده فروشی ۷۰۰۰ ریال و حاشیه خرده فروش ۱۳۰۰۰ ریال مربوط به حاشیه خرده فروشی می باشد. ازجمله مشکلات بازاریابی خرمای مضافتی بم رامی توان به درجه بندی ، بسته بندی، عدم امکانات حمل ونقل مناسب . لذا بهبود و افزایش بازاریابی خرما در نتیجه ارائه بهتر این خدمات انبارداری و شیوه صحیح مناسب بسته بندی خرما می باشد. با سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و کارخانجات جنبی می توان از ضایعات خرما جلوگیری نمود و با تبلیغات مناسب می توان شرایط را برای عرضه این محصول به بازارهای جهانی فراهم آورد.