سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال سالم – اعضائ هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
سیدعلی طباطبائی –

چکیده:

در بخش کشاورزی استان یزد، فعالیت باغبانی اهمیت ویژه ای دارد. در بین محصولات باغبانی پس از محصول پسته و بادام انار با ۵۲۳ هکتار نهال و ۵۶۹۵ هکتار بارور و تولید ۷۶۱۶۳ تن محصول در سال جایگاه ویژه ای در تولید انار کشور و اقتصاد کشاورزی استان دارد.با توجه به این موضوع که بازاریابی آخرین حلقه از زنجیره تولید محصول است ومشکلات وعدم کارائی آن میتواند توانائی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند وبا لحاظ اینکه انار در گروه محصولاتی است که قیمت آن با مکانیزم بازار تعیین می گردد و بر اساس آمار موجود نوسان زیادی بویژه درسطح تولید کننده وجود دارد، در این تحقیق با استفاده ازمطالعات میدانی ومطالعات کتابخانه ایمسائل ومشکلات مختلف بازار رسانی این محصول در استان یزد بررسی گردیده است . در این راستا ضمن شناسایی مسیرهای بازاررسانی، حاشیه بازار عمده فروشی، خرده فروشی وکارایی بازار محاسبه و با مصاحبه حضوری با ادرکنندگان وبررسی اسناد ومدارک مشکلات صدور محصول بررسی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازارمهمترین مشکلات تولید کنندگان در زمینه بازار انار است. بازار داخلی انار مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل بر روی آن انجام میشود . در این بازار سهم تولید کننده از قیمت نهایی انار بیش از ۵۰ درصد و کارایی بازار انار بالای ۳۵ درصد است