سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم هاشم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی
سعید دشتی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

چکیده:

بارمیکروبی یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر می باشد . هدف از این تحقیق بررسی کیفیت شیر از لحاظ بار و رویه SPSS میکروبی در یک گاوداری صنعتی در منطقه دزفول بود. اطلاعات مربوط به سه سال با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر سال و ماه بر تغییرات بار میکروبی معنی دار است. بار میکروبی از GLM آماری استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی داشت. این امر لزوم اعمال سیاست های کارامدتر در جهت کنترل آنها به منظور تولید شیر با کیفیت تر را نشان می دهد . همچنین وجود بار میکروبی بالا نشان داد انجام پاستوریزاسیون به منظور عرضه شیر بهداشتی ضروری بوده و همچنین باید از عرضه و مصرف شیر خام اجتناب شود.