سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی بهبهان
سوده کاظمی – دانشجویکارشناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی بهبهان
سعیده جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
زهرا عیسی پوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

نفت استخراج شده از چاه ها با مقداری آب همراه است که این آب محتوی املاح گوناگون مخصوصاً Nacl می باشد که برای جداسازی این آب از نفت از کارخانه های نمک زدایی استفاده می شود آب مازاد حاصل از این کارخانه ها وارد حوضچه هایی در محیط اطراف می شود که باعث آلودگی هوایی اطراف کارخانه و بوی نامطبوع مواد هیدروکربوری (گازها) در سطح این حوضچه ها می شود.از طرفی این حوضچه ها زمین های وسیعی را در بر گرفته که سبب آلودگی خاک این منطقه به انواع فلزات سنگین و نیمه سنگین می شود.در این تحقیق مواد شیمیایی مختلف (مواد تعلیق شکن، ضد خورندگی، ضد باکتری و اکسیژن زدا) جهت تعیین میزان سمیت، خورندگی و اشتعال زایی مورد آزمایش های شیمیایی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فلزات کروم، مس، کادمیوم، سرب، روی، وانادیوم و نیکل در خاک و پساب کارخانه های بهره برداری و نمکزدایی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد گردید که مطالعات ارزیابی و مکان یابی بهتر و ایمن ترین محل های دفن پساب برای کارخانه های بهره برداری و نمک زدایی انجام پذیرد