سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کرامت ملک زاده – دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی مظفری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
مسعود ابراهیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله اثرات بارگذاری عرضی با توزیع عرضی متمرکز یکنواخت و سینوسی برروی ورق ساندویچی کامپوزیتی با هسته هدفمند و انعطافپذیر مورد بررسی قرارگرفته است تئوری به کاررفته دراین پژوهش تئوری ارتقا یافته مرتبه بالا می باشدکه برای اولین بار این تئوری با در نظر گرفتن تنش های صفحه ای درون هسته میانی ورق ساندویچی توسعه یافته و آنالیز استاتیکی انجام گرفته است خواص مواد هدفمند نیز با استفاده از تابع توزیع چند جمله ای درراستای ضخامت هسته به دست آمده اند دراین پژوهش همچنین برای اولین بار به بررسی تاثیر هسته هدفمند برروی خیزها و جابجایی های صفحه ای ناشی از بارگذاری عرضی برروی ورق ساندویچی با رویه های چندل ایه کامپوزیتی پرداخته شدهاست. دراین مقاله مطالعه رفتار ورق های ساندویچی تحت بارگذاری همزمان درچند نقطه از ورق نیز صورت گرفته است دراین پژوهش برای رویه ها از تئوری مرتبه اول برشی و برای هسته از مدل دوم فراستیگ استفاده گردیده است.