سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران سیدرزاقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
زهرا کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران سازه دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

سازه های پوسته ای ازپرکاربردترین سازه های مورداستفاده درصنایع مختلف هستند مهمترین حالت خرابی این سازه ها زمانی که تحت نیروی فشاری باشند پدیده ی کمانشی است به کاربردن تقویت کننده های طولی برای جلوگیری ازکمانش این پوسته هادراثرنیروهای محوری ازروشهای موثربه شمار میروند اگرچه سازه های واقعی خیلی پیچیده هستند اما مدلسازی یک سازه به گونه ای که برای انالیز به کاربرود همیشه بخش مهمی ازفرایند طراحی به شمار میروددرک چگونگی تاثیر تنش تسلیم تعدادسخت کننده های طولی ضخامت پوسته و سخت کننده ها قطرپوسته یک مسئله اساسی درطراحی سازه های پوسته ای می باشد دراین مقاله شبیه سازی و تحلیل پوسته های استوانه ای فولادی با ارتفاع ۱۵متر بااستفاده ازروش عددی اجزای محدود انجام شده و تاثیر تنش تسلیم تعدادسخت کننده های طولی مستطیلی شکل و نسبت قطربه ضخامت دررفتار کمانش و پس کمانش پوسته های استوانه ای بررسی شده است برای این منظور ازتحلیل های غیرخطی بالحاظ نمودن اثرتغییرشکلهای بزرگ استفاده شد درنهایت باتوجه به نتایج عددی روابطی برای یافتن بارکمانش این گونه سازه ها ارایه شده است برای رسیدن به نتایج فوق الذکر ازنتایج تحلیلهای عددی نرم افزار اجزا محدود ANSYS بهره گرفته شدها ست