سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
اشکان فیضی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات بروجرد
شهروز وکیلی حاجی آقا – مهندس عمران

چکیده:

شاه تیرهای ذوزنقه ای شکل فولادی معمولا در پلهای قوسی شکل قرارگرفته اند درمعرض مقدار زیادی پیچش مورد استفاده قرار میگیرند بنابراین بارگذاری پیچشی درشاه تیر می تواند باعث شود که درمقطع عرضی شاه تیر نسبت به شکل اولیه شان حالت اعوجاج پیچش ایجاد گردد که این خود نتیجه وجود تنشهای پیچشی در صفحات plates مقطع شاه تیر می باشد تنشهای پیچشی بوسیله قابهای داخلی که به نحوی از پیچش حاص لد رمقطع عرضی می کاهند کنترل می گردند درهنگام طراحی مقدار نیروهای موجود در اعضای مهاربندی حاصل از پیچش شاه تیر درنظر گرفته نمی شود دراین مقاله مطالعه ای تحلیلی دررابطه با رفتار پیچشی شاه تیرهای فولادی قوسی شکل با مقطع عرضی ذوزنقه ای شک لو نیز مولفه ها و بارهای پیچشی وارد برآنها مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است مولفه های پیچشی و نسبت به بارهای پچشی مختلف وارد برشاه تیرهای با مقطع عرضی ذوزنقه ای شکل شناخته می شوند و از آن به منظور خنثی کردن نیروهای مهاربندی درقابهای عرضی داخلی شاه تیر های با مقطع بسته مورد استفاده قرارمیگیرند.