سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اعظم قهقایی نظام آبادی – کارشناس مهندسی محصول شرکت سایپا دیزل
جواد مهرمشهدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک شرکت ایران خودرو

چکیده:

خلاصه:بررسی و شبیه سازی تستهای تصادف با عابر پیاده تست برخورد از کنارTest Side Impact برخورد، مدلی از جلوی خودرو به وزن ۹۵۰ کیلو گرم به خودرو درحال آزمایش باسرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت تست گوشه جلوی خودرو Test Frontal Offset برخورد گوشه( ۴۰ درصد از نمای جلو) خودرو مورد آزمایش با سرعت ۶۴ کیلومتر بر ساعت به مانع تست برخورد با تیر چر برقPole Test برخورد کنار خودرو با سرعت ۲۹ کیلومتر بر ساعت با مانعی شبیه تیر چراغ برق یا درخت تست عابر پیاده Pedestrian Test این تست به صورتی است که در آن نمی توان از آدمک استفاره کرد بنابراین در این تست با بهره گیری از مدلسازی قسمت های مختلف بدن انسان آزمون را بطور جداگانه بر روی هرکدام از اعضای حساس بدن که ممکن است در یک تصادف آسیب ببیند، انجام میدهند. این قسمت ها عبارتند از مدل سر کودکChild Headformجسمی شبیه سر کودک به وزن ۲,۵ کیلو گرم و با سرعت ۱۱,۱ متر بر ثانیه به در موتور برخورد میکند که این برخورد ۱۵۴ ژول انرژی دارد مدل سر بزرگسالAdult Headform جسمی شبیه سر بزرگسال به وزن ۴,۸ کیلو گرم و با سرعت ۱۱,۱ متر بر ثانیه به در موتور برخورد میکند که این برخورد ۲۹۵ ژول انرژی داردمدل بالای پا Uppr Legform یک جسم ۱۷ کیلو گرمی را که مدلی از بالای پا است با سرعت ۱۱,۱ متر بر ثانیه به طرف جلوی خودرو پرتاب میکنند که دارای ۱۰۰۰ ژول انرژی است (مدلی از برخورد قسمت بالای پا با جلوی خودرو مدل پایین پا Lower Legform یک جسم ۱۳,۴ کیلو گرمی را که مدلی از پایین پا است با سرعت ۱۱,۱ متر بر ثانیه به طرف جلوی خودرو پرتاب میکنند که دارای ۸۲۵ ژول انرژی است