سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اتس سا قاصدی – کارشناس پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
طوبی عابدی – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی .کارشناس پژوهشی پژوهشک
معصومه احمدی – کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی مرکز بهداشت شهرستان رشت
علیرضا اعتمادی – کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی مرکز بهداشت شهرستان رشت

چکیده:

در حال حاضر ۱۲ کارخانه در گروه صنعتی صنایع برق و الکترونیک در شهرستان رشت وجود دارد و تعداد ۱۸۴۲ کارگر دراین واحدها مشغول به کاراند . دراین مطالعه به بررسی عمده عوامل زیان آور محیط کار، طب صنعتی بارویکرد شناسایی بیماریهای شغلی رایج در این گروه صنعتی،تعداد افراد در معرض و شناسایی وسایل حفاظت فردی موردنیاز و متناسب با شرایط محیط کار پرداخته شد . طی بازدید های میدانی و تدوین و تکمیل پرسشنامه های مختلفی از جمله ،پرسشنامه عوامل و مشاغل محیط کار، اطلاعات شیمیایی، دستورالعمل های ایمنی مشاغل ، بررسی پرونده پزشکی کارکنان شاغل در این گروه صنعتی، عمده عوامل زیان آور محیط کاربه ترتیب شامل صدا ( ۴۱۸ نفر )، پوسچر نامناسب کاری ( ۲۴۴ نفر )، روشنایی نامناسب ( ۱۲۰ نفر )، گازها و بخارات ( ۵۶ نفر )، تماس پوستی بامواد شیمیایی (۳۸ نفر )، ابزار کار نامناسب( ۳۷ نفر )، گرد و غبار ( ۳۴ نفر)، گرما و رطوبت( ۳۰ نفر )، فیوم های فلزی ( ۲۹ نفر ) واشعه ماورای بنفش ( ۱۹ نفر ) بوده است. طی بررسی های انجام شده، کاهش شنوایی با کد H-83آسم شغلی با کد J-65کمردرد با کدM-70اختلالات اسکلتی عضلانی با کدM-65شرایط خاص تنفسی با کدJ-68 و درماتیت التهابی با کد L-24 از بیماریهای رایج در گروه صنعتی برق والکترونیک میباشند .همچنین در این گروه صنعتی تنها۴۹۱نفراز وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کرده در صورتی که تعداد۵۱۵نفراز وسایل حفاظت فردی مناسب با عوامل زیان آور محیط کار خود بی بهره اند.