سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
احسان آقایی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مهدی زمانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

پتانسیل باد، برای تولید انرژی پاک، در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. در این مقاله یک تحلیل آماری روی داده‌های بادی ایستگاه شورجه در استان قزوین انجام شده است. به منظور برآورد اولیه انرژی باد در این ایستگاه محاسبات لازم بر روی اطلاعات آماری اندازه گیری شده توسط سازمان انرژی های نو ایران انجام شده است. با توجه به داده ها، محاسبات در یک بازه ده ماهه انجام گرفته است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع های ۴۰ متری، ۳۰ متری و ۱۰ متری در ماههای مختلف مطالعه شده است. همچنین گلباد بیشترین جهت وزش باد بررسی گردیده است. از نمودار گلباد سرعت و جهت در ارتفاع های ۳۰ متری و ۵/۳۷ متری دیده می شود که جهت باد غالب در جهتی بین شمال و شمال شرقی می باشد. در ایستگاه شورجه با توجه به گلباد این ایستگاه می توان بیان کرد که در طول سال جهت غالب باد ثابت می باشد. این موضوع در امر چیدمانی توربین ها مهم است، زیرا که ثابت بودن جهت باد مزیت عمده ای برای نیروگاه می باشد. همچنین با ارزیابی توان متوسط باد سالیانه را در ارتفاع های ۱۰ متری، ۳۰ متری و ۴۰ متری دیده می شود ارتفاع ۴۰ متری برای نصب توربین بادی مناسب تر است.