سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم خدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -اراک – ایران
ناهید قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -اراک – ایران
سمیه مشهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک -اراک – ایران

چکیده:

در این مطالعه زغال فعال تهیه شده از ظایعات کشاورزی برنج به عنوان جاذت مناسب وارزان قیمت برای حذف جیوه( II ) از محلول های بکار برده شد. تاثیر دوز جاذب ،PH ،زمان تماس وغلظت اولیه فلز در فرایند حذف مورد برسی قرار گرفت. آزمایشات بصورت ناپیوسته در یک ارلن ۱۰۰ml شامل ۵۰ml آب مقطر دوبار تقطیر و۰/۰۱ گرم کربن فعال تهیه شده و۱۰ میلی لیتر از محلول با غلظت ، pH و دمای مشخص و با سرعت استایرر ۱۵۰rpm انجام شد. بعد از قرار دادن زمان مناسب نمونه ها توسط صافی از محلول جدا شد و غلظت باقی مانده از رسوب یون های فلز از صافی توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز شد. بازده جذب در ارتباط با pH بود وpH بهینه برای حذف یون های جیوه توسط جاذب ۵ میباشد.زمان لازم برای حذف یون های فلز ۶ دقیقه بود. بیشترین حذف بر حسب درصد رسیدن به وزن ۰٫۰۱ گرم از جاذب بود. ظرفیت تعادلی جذب با استفاده از جاذب توسط ایزوترمهای خطی لانگمویر، تمکین، فروندلیچ بررسی شد و با اطلاعات آزمایش مشخص شد که مدل ایزوترم لانگمویر بیشترین تطابق را دارد. نتایج نشان داد که جاذب کربن فعال جاذب مناسبی برای حذف یون های جیوه با جذب سطحی بالا می‌باشد.