سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا ایرانشاهی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده بهداشت
یاور راثی – دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت

چکیده:

جهت بررسی وضعیت لیمانیوز جلدی در روستاهای شمال شهرستان اران و بیدگل که مشتمل بر ۵ روستا شامل نوش آباد، نصر آباد، یزدل، محمدآباد و علی آباد می باشد، مطالعاتی به منظور شناسایی اکولوژی پشه خاکی ها انجام شد و از اردیبهشت ۷۸ تا دیماه سال ۷۸ با استفاده از روش تله چسبان جمعاً ۱۷۲۱ عدد پشه خاکی از اماکن داخلی و لانه های جوندگان صید شده که شامل گونه هایی از ۸ گونه پشه خاکی بود. در بین نمونه های صید شده ۵۵/۹% phlebotomus و ۲% ph.sergenti و ۰/۹% ph.andrejevi و جنس sergentomyia شامل ۵/۲% s.mervynae و ۱۴/۹% s.sintoni و ۸/۱% s.theodori و ۱۲/۸% s.dentate بودند. گونه غالب صید شده در اماکن داخلی و خارجی phlebotomus papatas می باشد که ۸۳/۹% نمونه های صید شده داخلی و ۴۱/۶% نمونه های خارجی را تشکیل می دهد. فعالیت فصلی این پشه خاکی از اردیبهشت ماه شروع و تا اوایل دیماه ادامه یافت. دو پیک فعالیت در اردیبهشت و تیرماه دیده می شود که نشان دهنده دو نسل در سال می باشد. برای تعیین ناقل مجموعاً ۲۸ عدد پاپاتاسی ماده خون خورده صید شده تشریح شدند که فاقد فرم پروماستیگوت بودند.