سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا زمانی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه یاسوج)
محمد پروین نیا –
خاطره احمدی – کارشناسی ارشد عمران-مهندسی آب دانشگاه یاسوج

چکیده:

رودخانه بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد بخشی از اکوسیستم های مهم درجنوب غربی کشور و یکی از سرچشمه های اصلی رودخانه کارون محسوب شده و سالیانه بیش از یک و نیم میلیارد متر مکعب آب را به دشت های خوزستان و از آنجا به خلیج فارس انتقال می دهد.متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تاسیس کارخانه قند و تصفیه خانه فاضلاب شهری در مجاورت این رودخانه در شهر یاسوج وتخلیه پساب خروجی آنها به داخل رودخانه و همچنین ورود رواناب و سیلاب شهرییاسوج بدون هیچ گونه تصفیه ای، به داخل آن، آب این رودخانه، دچار آلودگی های بسیاری شده که اثرات این آلودگی ها دامنگیر حوضه های پایین دست رودخانه تا خلیج فارس نیز می شود. به منظور بررسی آلودگی و ارزیابی کیفیت فیزیکوشیمیایی آب، تعداد شش ایستگاه نمونه برداری تعیین شده است. نمونه ها از نظر شاخص های عمده مورد بررسی آلودگی آب نظیرDO , PH, TDS , PO4, NO3 , BOD5 , Ca , Cl , Mg ,فلزات سنگین و کدورت آب مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص می گردد که در طول مسیر عبور رودخانه از شهر یاسوج آلودگی آب این رودخانه افزایش چشمگیری داشته است که اگر برای کنترل و کاهش آن، برنامه ریزی خاصی صورت نگیرد متاسفانه شاهد بروز اثرات منفی آن بر اکوسیستم مسیر رودخانه و خلیج فارس خواهیم بود.