سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهاشم تیموری – دانشجوی رشته مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و عضو انجمن
یاسر اصغری – دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

دریاچه بختگان فرونشست میان کوهى هستند که ارتفاع آن از سطح دریاى آزاد حدود ۱۵۵۸ متر است. دریاچه بختگان که در باخترنیریز قرار داردو به صورت یک فروافتادگى کشیده به طول تقریبى ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر است که روند شمال غرب – جنوب شرق دارد و سطح زیر پوشش آن حدود ۲۰۰۰ کیلومترمربع است دریاچه بختگان با داشتن ویژگ یهای فیز یکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاص خود به عنوان یک دریاچه کم نظیر در مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آید. با توجه به حساس بودن عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دریاچه، هر گونه دخالت و تصرف در این محیط، در صورتی که بدون شناخت و آگاهی کامل از شرایط دریاچه انجام گیرد زیان آور بوده و موجب تخریب شرایط زیست موجودات دریاچه می شود تغییرات موجود در این عوامل باعث تغییر پراکنش ، تراکم و تنوع انواع موجودات آبزی می گردد