سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام بلمکی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی توسعه و آبادانی روستاه
اکرم قلیجیان – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها
سحر مسلم خانی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها
آرش هادی رمکی – کارشناس مسئول محیط زیست جزیره کیش

چکیده:

آهوی ایرانی ( Gazella subgutturosa ) تنها گونه پستاندار بزرگ جثه جزیره زیبای کیش در خلیج فارس است. این گونه که طی مطالعات انجام گرفته در سال ۱۳۶۳ توسط سازمان حفاظت از محیط زیست در جزیره کیش رها سازی شده، در حال حاضر جمعیتی بیش از ۶۰۰ راس دارد و از نظر اکولوژیک گونه شاخص و کلیدی بوم سازگان کیش محسوب می گردد. با توجه به کاهش شدید جمعیتی گونه آهوی ایرانی در اکثر زیستگاه های کشور و قرار گیری نام آن در فهرست سرخ IUCN، تعداد این گونه در جزیره کیش با توجه به وسعت منطقه و نوع زیستگاه بسیار مطلوب بوده و وجود این پستاندار خود میتواند در افزایش جاذبه های طبیعی جزیره کیش سهم بسزایی داشته و مقدمات ایجاد سافاری پارک را فراهم نماید. در این تحقیق، اکولوژی آهوی ایرانی در زیستبوم جزیره کیش به عنوان یکی از جزایر توریستی خلیج فارس، مورد بررسی قرار گرفته و معضلات محیطی و فاکتورهای زیستی موثر بر جمعیت این گونه ارزشمند مورد مطالعه قرار گرفته است.