سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کتایون ورشوساز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
عماد مجدم – دانشجویان کارشناسی مهندس یمحیط زیست
آذین چیت سازان –

چکیده:

یکی ازگامهای اساسی درجهت ارتقای توسعه هرکشوری استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع آن با مدیریتی آگاهانه است اگرچه استان خوزستان توانسته با استفاده از صادرات منابع نفتی و معدنی و چندقلم کالای محدود جوابگوی نیازهای گذشته و جاری ایران می باشد اما توجه به بخش های دیگر میت وان این درامد را افزایش دهد یکی از این بخشها صنعتاکوتوریسم است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و تنوع گونه ها امکان پذیروسود آورخواهد بود.