سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علیزاده فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی ترابیان –
غلامرضا نبی بیدهندی –
بهنوش امین زاده –

چکیده:

پیشرفت علوم و تکنولوژی در طی انقلاب صنعتی توانایی بشر را در بهره برداری از منابع طبیعی افزایش داده است هر چند که این امر اختلالات بی سابقه ای را در چرخه های طبیعی ایجاد نموده است. در این میان آلودگی های مواد نفتی یک موضوع بسیاری جدی می باشد که مورد توجه افکار عمومی است چرا که در برخی مواقع این آلودگی ها آسیب های جدی به محیط های آبی و خاکی وارد می کنند. هیدروکربنهای آروماتیک نفتی(بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها) که با نام اختصاری BTEX از آنها نام می شود، یکی از گروه های عمده مواد آلی قابل حل در آب می باشند. در این پژوهش به منظور حذف ترکیبات فوق از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون با استفاده از ترکیب نانو ذرات آهن خنثی و پراکسید هیدروژن استفاده شد. pH بهینه در این روش ۳ تعیین شد. همچنین غلظت بهینه آهن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و غلظت بهینه پراکسید هیدروژن ۹ میلی مولار تعیین شد. آزمایشات فوق نشان دهنده حذف بیش از ۹۹ درصد ترکیبات فوق از آب در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقیقه می باشد. مطالعات بعدی بر روی آب های زیرزمینی مختلف با هدایت های الکتریکی(EC) مختلف نشان داد که با افزایش EC راندمان سیستم ۱۸ درصد کاهش می یابد. همچنین کاهش دمای سیستم از ۲۰ به ۴ درجه سانتیگراد راندمان سیستم را ۱۴ درصد کاهش داد