سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سروش مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
غلامرضا نوروزی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند،

چکیده:

در این پژوهش، منطقه زمین شناسی ماهرود، که در جنوب شرقی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی قرار دارد، به منظور اکتشاف اولیه و پتانسلیابی کانسارهای مس و آهن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این راستا تلاش شده است که با استفاده از تصاویر ماهوارهای +ETM نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ منطقه و گزارشات و مطالعات انجام شده قبلی در منطقه، بررسی جامع و دقیقی از پتانسیلهای کانی سازی مس و آهن و آلتراسیونهای شاخص موجود در ورقه ماهرود، ارائه گردد و مناطق مستعد کانی سازی فلزی به منظور فعالیتهای اکتشافی تکمیلی پیشنهاد گردد. در این راستا علاوه بر استفاده از روشهای ، مختلف پردازش تصاویر ماهوارهای مانند: تحلیل مؤلفه اصلی LS-Fit نسب تهای باندی، ترکیب رنگی کاذب، اعمال فیلت رهای مختلف برای تعیین خطوارههای مرتبط با کانی سازی و …، تلاش گردیده پردازش تصاویر با توجه به فرآیند های زمین شناسی و تکتونیکی مرتبط با کانی سازی، انجام گرفته و اکتشاف هدفمند صورت گیرد. در نهایت به منظور استخراج اطلاعات از تصویر ماهوار های، طبقه بندی نظارت شده به روش نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) با کمک کلا سهای آموزشی حاصل از تبدیل MNF و شاخص خلوص پیکسل (PPI) در فضای N بعدی، انجام گرفته و مناطق دارای آلتراسیون و مستعد کانی سازی در منطقه برای اکتشافات تکمیلی پیشنهاد گردیده است.