سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن مکارم – دکتری پزشکی حرفه ای مرکز بهداشت خلیل آباد
زهرا راعی – کارشناس مامایی
مریم رجبلو –
سیده اکرم رسولی –

چکیده:

بطورمتوسط هردو روز یک کودک براثرسانحه کشته می شود سوانح و حوادث شایع ترین علت مرگ و میر کودکان خردسال و نوجوانان است کودکانو نوجوانان از قربانیان اصلی حوادث هستند و کودکان زیر ۵ سال آسیبپذیرترین گروه دربرابرحوادثخانگی و کودکان بالای ۵ سال نیز آسیب پذیرتری گروه درمعرض خطر ترافیک می باشند این مطالعه توصیفی مقطعی است دراین تحقیق برروی ۴۴۸ نفر افراد زیر۸ سال مراجعه کننده به مرکز اورژانس شهرستان به علت رخ داد سوانح و حوادث در طی سالهای ۸۹و۸۸ صورت گرفت الگوی توزیع جنسی در دو سال یکسان است ۴۳% کودکان در سال ۸۸ و ۴۲/۷%کودکان درسال ۸۹ساکن شهر و ۵۷% درسال ۸۸ و ۵۷/۳% کودکان درسال ۸۹ ساکن روستا بودند میزان بروز سوانح و حوادث در کودکان زیر۸ سال درطی سالهای ۸۸ تا ۸۹ روندکاهشی داشته است علاوه براین نتایج نشان داد که بیشترین سوانح درسال ۸۸و۸۹ درگروه سنی ۲-۴ سال بوده است نتایج حاصل از یافته های فوق حاکی از آن است که سه علت اصلی بروز حادثه ضربه سقوط وسوختگی می باشد یعنی باید آموزشهای متناسب با هرگروه سنی و حوادثی که بیشتر درگیر آن هستند یا بطورکلی فاکتورهای سن جنس و منطقه ونوع حادثه رادر انتخاب اقدامات و آموزشهای پیشگیرانه تاثیر گذاربدانیم و علاوه بر آن در آموزش کل جامعه بالاخص والدین که عهده دار سلامتی کودکان می باشند