سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رضا اعتصامی راد – کارشناس مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان تربت حیدریه
زهره حسینیان – کارشناس ارشد پرستاری و مربی خدمات بهداشتی مرکز آموزش بهورزی تربت حیدری

چکیده:

توسعه اجتماعی اقتصادی و بهره مندی از امکانات جدید بدون زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی و تغییر الگوهای زندگی بدون توجه به پیش نیازهای مهم برای پذیرش این دگرگونیها، همه به این منجر شده است که میزان بروز حوادث، تلفات انسانی و زیانهای اجتماعی روانی ناشی از آن به شدت افزایش یافته و تبدیل به یک مشکل ملی شود. ایجاد حوادث نه تنها یک بار بزرگ بیماری و ایجاد کننده مرگ و معلولیت است بلکه بر تمامی مسائل جاری جامعه مؤثر است. در دهه های اخیر با درک بهتر از مبانی پدیده وقوع آسیبها و شناسایی عوامل و علل مؤثر بر آن ها و همچنین شناخت امکانات مختلف برای کاهش بروز حوادث، موجب شده است تا جوامع مختلف در جهت ایجاد نگرش نوین در باورهای موجود در زمینه آسیبها که همان جامعه ایمن می باشد گام بردارند.