سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی – دکتری پزشکی حرفه ای مرکز بهداشت خلیل آباد
زهرا راعی – کارشناس مامایی
مریم رجبلو –
سیده اکرم رسولی –

چکیده:

تروما یکی از مهمترین مشکلاتسلامت جوامع در دنیاست و یکی از عوامل مرگ و میر و ناتوانی چه در کشورهای صنعتی و چه درکشورهای درحال رشد است درایران تروما علت مرگ در افراد جوان است و سالانه میلیاردها دلارهزینه برسیستم بهداشت و درمان تحمیلی می کند مطالعه حاضر برروی ۱۳۴۷ نفر از مصدومان مراجعه کننده به مرکز اورژانس شبانه روزی شهرستان صورت گرفت و جمع آوری اطلاعات شامل سن، جنس ،محل وقوع حادثه نوع حادثه نتیجه حادثه زمان بروز حادثه و … بود نتایج بدست آمده از این تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته ها نشان داد ند که بیشتر حوادث در مردان و از نظر سنی بیشترین افراد در گروه سنی ۲۱-۳۰سال قرار داشتند. فراوانی حوادث بیشتر از نوع ضربه و حوادث ترافیکی و سقوط بوده و اکثرا در فصل تابستان رخ داده بود به نظر می رسد با افزایش آگاهی جامعه علمی در مورد اپیدمیولوژی حوادث رانندگی میتوان در سطح پیشگیری اولیه عمل نمود و به این ترتیب آگاهی عمومی جامعه را ارتقا داد