سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی مرات – پارک علم و فناوری یزد واحدc6

چکیده:

دشت یزد – اردکان، جزئی از حوزه آبریز کویر سیاهکوه، بین شهرستانهای یزد و اردکان واقع شده است. ساختار زمین شناسی تأثیرگذار روی منابع آب این دشت از سمت جنوب، جنوب غرب به سمت غرب و شمال غرب از کیفیت(با افزایش املاح معدنی و شوری) و کمیت(از لحاظ سنگ مخزن و منابع تغذیه) آب زیرزمینی تا حدودی میکاهد. مهمترین عامل طبیعی کیفی آب زیرزمینی دشت، تبادل کاتیونی و آنیونی به دلیل انحلال هالیت و ژیپس از نواحی نهشتههای نئوژن است. مناطق دارای آب زیرزمینی با کیفیت نسبتاً مناسب در محدوده غرب، جنوب غرب و جنوب دشت قرار دارند که بهترین محل و بیشترین دبی برداشت آب شرب قسمت غربی دشت(محل استقرار برخی صنایع فولاد) میباشد. آلایندگی – های غیرآلی(معدنی) صنایع فولاد یزد، فولاد آلیاژی و فولاد میبد، میتوانند بیشترین تأثیر ممکن بر کیفیت شیمیایی معدنی منابع آب از لحاظ عناصر سنگین فلزی محلول(کاتیونها) را داشته باشند. با توجه به شاخصهای آلایندگی و نحوه رفتار یونهای فلزی(آلوده کننده) عناصر سنگین در آب و تمرکز و یا پالایش آنها در خاک و آب، مهمترین عناصر سنگین فلزی که مورد آزمایش قرار گرفتند شامل روی، سرب، نیکل، کروم و کادمیم میباشند. تجزیه این عناصر توسط دستگاه جذب اتمی به روش افزایش استاندارد در ۲۳ نمونه آب چاههای بهرهبرداری از سه محدوده مستقل بالا دست و پایین دست صنایع فولاد مذکور در یک امتداد مفروض بر اساس شیب توپوگرافی دشت و هیدرولیکی آبهای زیرزمینی انجام شده است. منابع آب در محدوده فولاد یزد از لحاظ عناصر سرب و کروم دارای بیشترین پتانسیل آلودگی و بیش از حد مجاز استانداردهای کیفی منابع آب و محیط زیست میباشند. محدوده فولاد آلیاژی با پتانسیل آلودگی کمتر و در آستانه آلودگی است. در مجموع منابع آب دشت یزد – اردکان حداقل در آستانه آلودگی عناصر سنگین و یا کاتیونهای فلزی آنها هستند