سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فواد سعدی – مربی ،گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا محمودنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مهدی جرفی – کارشناس مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
یاسین برون – دانشجوی کارشناسی مکانیک

چکیده:

خرابی و شکست های ناشی از پدیده خستگی عمده ترین علت خرابی ها و شکست های زودرس لوله های حفاری می باشند . این پدیده به طور متوسط در ۱۴ % دکل های حفاری رخ داده که هر خرابی حدود هر خرابی حدود ۱۰۶۰۰ دلار خسارت بر این تحمیل می کند. در این پژوهش با تعیین عوامل م وثر بر شکست لوله ها خسارت احتمالی را کاهش می دهیم. بار محوری فشاری ، پیچشی ،تنش محوری ، تنش های مماسی ناشی از اختلاف فشار داخل و خارج لوله، تنش برشی ناشی از گشتاور لوله از نیروهای وارد بر لوله می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزارMathematica وLingo با روش رگرسیون کمترین مربعات فازی به بیان اولویت بندی عوامل موثر بر شکست و سوراخ شدگی لوله های حفاری مانند: گشتاور وارد بر لوله ، سرعت گل خروجی از لوله، و ……. می پردازیم.این پژوهش در میدان نفتی گچساران حفاری شده انجام شده است. نتایج این روش مشخص کرده است که کدامیک از این فاکتورها تاثیر بیشتری در خستگی دارند