سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه محمدی – کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین زارعی – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نظر به این که استان اصفهان یکی از مناطق مهم کشور از نظر دارا بودن گونه‌های مختلف دارویی است و با توجه به سازگاری ها و توانایی های گیاهان دارویی، در این تحقیق، به بررسی اهمیت گیاهان دارویی در بهبود طراحی محیط شهر اصفهان پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا چیدمان گیاهی و کاربرد گیاهان دارویی در پارک هشت بهشت، باغ گل ها و پارک کوهستانی صفه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نظرات و توصیه های تعدادی از کارشناسان صاحب نظر و مجریان فضای سبز جمع آوری گردید. طبق نتایج این پژوهش بکارگیری گیاهان دارویی در فضای سبز شهری اصفهان، تنوع گونه ها و اکوتیپ ها (از نظر رنگ، فرم، اندازه و سازگاری) را دو چندان می کند. همچنین اکثر کارشناسان معتقدند که با کاشت این گیاهان در فضای سبز بخشی از هزینه های ریالی قابل بازیافت است. درضمن بیشتر کارشناسان به این نکته اشاره کردند که کاشت گیاهان دارویی در فضای سبز امکان آشنایی و افزایش آگاهی های اجتماعی، نسبت به این گیاهان را فراهم می کند.