سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهاب کرباسیان – پژوهشکده تحقیقات فضایی سازمان فضایی ایران سعادت آباد خ چهاردهم پلاک ۷۴
امید شکوفا – پژوهشگر درزمینه سیستمهای انرژی

چکیده:

دراین مقاله انتخاب توپولوژی که یکی از مراحل کلیدی در طراحی زیرسیستم توان الکتریکی ماهواره هاست مورد بررسی قرارگرفته است نحوه اتصال و ارتباط اجزا زیرسیستم شامل باتری پانلهای خورشیدی شارژر مبدلهای توان، شنت رگولاتورها، دنبال کننده نقطه بیشینه توان و اصول استفاده یا عدم استفاده از هرکدام از این بخشها هریک سهمی در تعیین توپولوژی دارند این توپولوژی ها در زیرسیستم توان الکتریکی ماهواره های مختلف به دودسته کلی تقسیم می شوند دسته اول توپولوژی های مبتن بر انتقالمستقیم انرژی یعنی DET (Direct Energy Transfer هستند و دسته دوم ازدنبال کننده نقطه بیشینه توان یعنیPPT (Peak Power Tracker) استفاده می کنند درهرتوپولوژی باس توان می تواند بصورت رگوله شده و غیررگوله نیمه رگوله یا ترکیبی باشد با وجود تنوع وضعیت ها ساختارها انتخاب توپولوژی زیرسیستم توان الکتریکی درماهواره های مختلف رابطه معناداری با مشخصاتمداری و توان مصرفی ماهواره دارد و به همین دلیل طراحی بهینه زیرسیستم توان به ازای مشخصات مداری و مصرف توان معین باید از ساختارهای معینی پیروی کند