سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد کشوری کامران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
امین بیگلر خانی –
رضا شاه حسینی –

چکیده:

تهیه برنامه راهبردی یا برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Planning ازمهمترین و اساسی ترین قدم های نهادینه سازی و قانونمند کردن فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات دره رسازمان می باشد درهمین راستا تهیه و تدوین این طرح و برنامه در دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ اهمیت فوق العاده زیاد داده های این حوزه و ضرورت ساماندهی به فعالیت های جسته گریخته فناوری اطلاعات آنان امری ضروری و معقول به نظر می رسد دراین مقاله توصیه می گردد دیدگاه سیستمی برای تدوین فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات دردانشگاه های علوم پزشکی از گرایش به سمت روشهای مبتنی برمهندسی نرم افزارهای منفرد و جزیره ای TPS و گاها MIS به سوی شیوه های جامع نگرایانه مانند سیستمهای پشتیبان تصمیم DSS سیستم های اطلاعات اجرایی EIS و درنهایت سیستم های هوشمند خبره متمایل گردد همچنین توصیه می شود از نگاه آرمان گرایانه پرهیز شود و با توجه به واقعیت های موجود درساختار بهداشت و درمان کشور فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را طرح ریزی نمود. دراین مقاله به سرفصلهایی چون بررسی سازمانی مفاهیم پایه معماری سازمانی لزوم و مزایای معماری سازمانی چارچوب معماری زکمنZachman Architecture Framework) و فرایند اجرای معماری سازمانی پرداخته شده است.