سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورخوزستان
هدایت ا… آقنوت – رئیس دانشگاه پیام نورواحد هفتگل

چکیده:

موضوع تعاون و همکاری به عنوان ضرورتی اساسی برای بهبود امور کاهش مسائلو مشکلات و ضامن بقای انسانها مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف محل تاکید و توصیه قرارگرفته است خداوندمتعال درقرآن کریم سوره و آیه بسیاری موضوع تعاون و همکاری مردم و امت را مطرح کرده و بندگان خود را به همکاری و کارهای نیک و پاک و خیر و عدم همکاری درکارهای مشرکانه و گناه آلود دعوت فرموده است بنابراین تعاون با ادیان الهی به ویژه دین اسلامی رابطه عمیقی دارد و امید است دراینده ای نه چندان دور بخش تعاون درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره مندی از احکام و مسائل دینی درابعاد اقتصادی و اجتماعی از جایگاه والایی برخوردار گردد. این تحقیق مروری است درمدارک اسناد و مطالبات صورت گرفته درخصوص جایگاه تعاون دراسلام به شیوه مطالعه اسنادی (documention study انجام شده است برای این منظور پس ازشناسایی منابع هستند اقدام به بررسی منابع شد و خلاصه نویسی صورت گرفته و ازطریق تحلیل محتوای (conbent analysis مطالب تجزیه و تحلیل و نتایج استخراج شده است