سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هستی دارائی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمد نوری سپهر – دکتری بهداشت محیط

چکیده:

پسماندهای خطرناک مواد جامد مایع یا گازی هستند که بهدلایل فیزیکی شیمیایی قابلیت انفجار احتراق خوردگی واکنش پذیری و سمیت چه به تنهایی و یا هنگامی که درتماس با دیگر زائدات هستند می توانند باعث خطر برای سلامت یا محیط زیست شوند اثرات جانبی ناشی از دفع بی رویه زباله های خطرناک تحت عنوان حوادث زیست محیطی طبقه بندی می شوند مدیریت مواد زائد خطرناک که مساله بسیار مهمی است که اهمیت جهانی دارد دفع مود خطرناک بسیار پرهزینه است زائدات خطرناک مستثنی از قوانین RCRA می باشند گام اول درمدیریت زائدات خطرناک شناسایی مکان های تولید این ترکیبات می باشد درمرحله بعد با طرح پرسشنامه برای هرمکان شناسایی شده باید اطلاعات مربوطه جمع گردد. سپس زائدات تولیدی از مناطق گوناگون باید طبقه بندی شود مرحله بعدی تعیین خاصیت زائدات خطرناک است شناسایی مکان های دفع گام بعدی در این سیستم می باشد.