سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

برنج قوت غالب و یکی از منابع اصلی کربوهیدرات رژیم غذایی مردم ایران است طیف نسبتا وسیعی از گونه های قارچ کپکی مانند اسپرژیلوس ها پنی سیلیوم ها فوزاریوم ها و … قدرت تولید مقادیر زیادی از افلاتوکسین ها فومونیزین ها ، زرالنون ها ، اکراتوکسین ها و … بعنوان مایکوتوکسین ها دارای خاصیت سرطان زایی ، نفروتوکسیسیتی ، استروژنیسم و … را دارا می باشند که مصرف اغذیه الوده به این مایکوتوکسین ها بعنوان یکی از عوامل بروز سرطان های کبد، کلیه و ازوفاژال و … در انسان و حیوان ارزیابی شده است حد مجاز رواداری افلاتوسیک در برنهج ۵ و مجموع انواع افلاتوکسین ها ۳۰ است حد مجاز رواداری اکراتوکسین در برنج ۵ است حد استاندارد جهانی برای زرالنون ۳۰-۱۰۰ grm و حد استاندارد اروپایی برای غلات ۱۰۰ grmاست روشهای مختلفی برای شناسایی و تعیین مایکوتوکسین ها در غذایانسان وجود دارند که عبارتند از ارزیابی ایمونولوژیک و روشهای کروماتوگرافی. ارزیابی های ایمونولوژیک یکی از روشهای مورد استفاده در انالیز مایکوتوکسین ها می باشند. رایج ترین روش این گروه ELISA می باشد