سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی صلواتی – دستیار علمی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور نایین

چکیده:

بینشها و اندیشه هایی که درزمینه اجتماعی و بخصوص مسائل روز مورد توجه آحاد جامعهو از جمله بسیجیان سلحشور قرار گیرد بدین قرارند: تهدیدات و تهاجمات به مکتب اسلام شامل دین زدایی، دین سازی، ایدئولوژی گرایی، سکولاریسم ، پورالیسم تولرانس می باشد بسیجی متعهد متخصص و روشنفکر باید به مسائل و رویدادهایی همچون ضرورت شناخت حق از ناحق تکالیف عصر غیبت خرافه زدایی آثار جهاد و شهادت خصوصیات مومن واقعی و … با دیدی باز و بکارگیری تمام حواس و نیز به کمک الطاف الهی تصمیمگیری و وارد عمل شود یک وقتی انسان در جبهه جنگ قرار گرفته و دشمن روبرویش قرارگرفته دشمنش کجاست وامکانات چه هست ولی درجبهه های دیگر مثل جبهه های فرهنگی ابزار کار فرق می کند د رتمام اطراف مورد هدف قرار دارد از طریق ماهواره ها ، سایت هارسانه ها، مطبوعات دراین جبهه هنر یک مسلمان این است که بتواند خودش را از انتشار باکتریهای مضر و خانمانسوز حفظ کند و تحت تاثیر قرار نگیرد.