سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری مدرس گروه عمران دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی
سیدرامتین باقری – کارشناس ارشد راه و ترابری
علیرضا ادیب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

دراین تحقیق نتایج نوین حاصل ا زعملکرد سیستم ترافیکی هوشمندارایه خواهد شد پژوهش جاری که حاصل استفاده موردی سیستم کنترل هوشمند در فلوریدا می باشد راهکارهای نوین ایمنی عابران پیاده که در ایالت فلوریدای آمریکا استفاده گردیده مورد بررسی قرارگرفته است همچنین آمار تصادفات عابران پیاده وعملکرد نامناسب تقاطعات پیش از استفاده از این سیستم نیز ارایه گردیده است سپس موارد و سایتهای مناسب برای استفاده از این سیستم و خدمات مورد استفاده نیز شرح دادهشده است نتایج حاکی از این است که استفاده از سیستم هوشمند دارای تاثیر بیش از ۶۰درصد برکاهش صدمات عابران پیاده می باشد.