سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

صمغ ها موادی بدون مزه و چسبنده هستند که از اعضای گیاه در اثر ایجاد شکاف یا زخم یا خود به خود ی خارج می شوند .صمغ ها اگر درآب قرار گیرند همانند کتیرا حالت خاصی به خود می گیرند .استان کرمان به مساحت ۱۷۱۹۹۳ کیلومتر مربع بین ۲۵ درجه ۵۵ دقیقه تا ۳۳ درجه عرض شمالی و ۵۳ درجه و ۲۶ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است سطح بسیار وسیعی از استان ، کوهستانی بوده و ۳۰ میلیمتر – رشته کوهای جبال بارز در مرکز استان آنرا به چهار بخش تقسیم می نماید .کمترین میزان بارندگی ۶۰ ۴۵۰۰ میلیمتر در سال نوسان می کند . – ۲۵۰ میلیمتر می باشد . میزان تبخیر در استان بین ۱۵۰۰ – و بیشترین آن ۴۰۰ این استان دارای بیش از ۱۲ اقلیم اصلی و فرعی می باشد که منجر به تنوع وتعدد گیاهان دارویی در استان کرمان شده است با توجه به بررسی های به عمل آمده ۲۸۵ گونه گیاهان دارویی در استان کرمان شناسایی شده که متعلق به ۲۰۰ جنس و ۷۱ تیره می باشند .گونه های صمغ دار علاوه بر اینکه دارای مصارف دارویی می باشند از لحاظ اقتصادی و درامدزایی دارای اهمیت بسزایی می باشند از جمله گیاهان دارویی صمغ دارو شیرابه ای استان کرمان می توان به وشا ، کندل کوهی ، بادام کوهی ، بادام ، گون ، آنغوزه ، کمای غلافدار ، کمای بیابانی ،ارس ،کاهوی بیابانی ،شیر تیغک ، شاه گز ، گز گل کوچک و غیره اشاره نمود . در این پژوهش سعی شده است با استفاده از اطلاعات مردمی ، نفشه های پوشش گیاهی ، گزارشات و اطلاعات کارشناسان منابع طبیعی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و ذکر نامهای محلی مرسوم در منطقه به معرفی گونه های دارویی صمغ دار وشیرابه ای مهم استان کرمان پرداخته شود وزمینه های حفظ رویشگاه طبیعی و و بهره برداری بهینه از این ذخایر طبیعی فراهم شود .