سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اعظم خبوشانی – کارشناسی ارشدمدیریت،مدیرگروه مدیریت و بانکداری موسسه آموزش عالی غیر
مهدی فرقانی – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره). اداره کل تامی
افشین حیدری – کارشناسی ارشد مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی

چکیده:

با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری سال ۱۳۹۱ تحت عنوان سال تولید ملی،حمایت ازکار و سرمایه ملی و لزوم حرکت همه نهادهای کشور در راستای نیل به این هدف و تحققآن، بررسی نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین نهاد فعال در عرصه بیمه های اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. حوادث متنوع غیر قابل پیش بینی همیشه در کمین انسانها و آمیخه با فعالیتهایروزمره اجتماعی،اقتصادی و تجاری است. بنابراین نیروهای انسانی مولد و نیز کارفرمایان فعال عرصه تولید و تجارت، همواره با پدیده ها و هزینه های پیش بینی نشده مواجه اند که بطور ناگهانی می تواند زندگیآنها را تحت تاثیر قرار داده و زیان های جبران ناپذیری را وارده نماید.در این راستا مقوله تامین اجتماعی و بدنیال آن پدیده رفاه و عدالت اجتماعی، پدیده بسیار مفیدی است که می تواند بعنوان یکی از مهمترین واساسی ترین زیر ساختهای پشتیبانی کننده تولید ملی و نیروی کار ایرانی، بستری مطمئن جهت رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی،از طریق ارائه انواع خدمات و تعهدات بیمه ای به کارگران وکارفرمایان، فراهم نماید. سازمان تامین اجتماعی می تواند با بازنگری در برخی از قوانین و مقررات خود، نقشی موثرتر را در جهت تسهیل و روانسازی امور ایفاء نماید. همچنین با وجود معضلات و مشکلاتمتعدد اقتصادی و شوکهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها، اطمینان خاطر تولید کنندگان و کارفرمایان را با اجرای قانون بیمه بیکاری، فراهم سازد. مقوله تامین اجتماعی از یکسو افزایش امنیت اقتصادی (از طریق کمک های کوتاه مدت و بلندمدت) و از سوی دیگر امنیت انسان (با مراقبت های پزشکی و درمانی)، بعنوان محور توسعه را مدنظر قرار داده است و البته با سرمایه گذاریهای زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. از این نظر بین رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاستهای تامین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد.دراین مقاله سعی گردیده است که در ابتدا به موضوعاتی از قبیل:تولید ملی،بهره وری نیروی کار،بررسی مفاهیم و ضرورتهای تامین اجتماعی و درنهایت به بررسی نقش تامین اجتماعی بر بهره ور ی نیروی کار و امنیت اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته شود و در انتها پیشنهادهایی ارائه می گردد.