سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسترن قصاب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکبر موسایی جو – مربی گروه معماری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

فضاهای معماری و شهری پدیده های هستند که همواره بازتاب خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی یک جامعه میباشند و به عنوان بستری برای پاسخگویی به نیازهای ساکنین و ظرفی برای تعاملات اجتماعی شناخته میشوند. درساختار معماری و شهرسازی سکونت گاهها و فضاهای شهری جوامع جهانی به طور عام و شهرهای کشورهای در حال توسعه به طور خاص اکثر معماران و شهرسازان از لحاظ جنسیتی مرد بوده و در ساختار اینگونه شهرها توجه کمتری به نقش زنان به عنوان یک اهرم موثر در هویت مندی شهرها گردیده است و این بی توجه ای به زنان در حالی صورت می گیرد که نقش زنان در خانواده از شکل سنتی خود تغییر کرد و حضور زنان در جامعه از شکل انفعالی و درون خانگی به شکل فعالانه و برون خانگی تبدیل شده است. هدف از این مقاله بررسی اهمیت جایگاه فضاهای شهری مختص بانوان در شهرسازی عصر امروز میباشد.در این مقاله با مقایسه ی حضور متفاوت بانوان در اجتماع از گذشته تا کنون و نیازهای متفاوت زن امروز به اهمیت وجود فضاهای شهری مختص بانوان پرداخته میشود.به نظر میرسد وجود فضاهای شهری مختص بانوان در عصر حاضر امری ضروری باشد