سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طیبه خمری دهسوخته – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

چکیده:

امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر واحساس دوری ازه رگونه تعهد یکی ازنیازهای اصلی و اساسی انسان ها از اغاز زندگی بوده است امنیت به این معنا پیوند عمیقی با ساختاراقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک جامعه درگروه حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی از آن است حضور مردم درفضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم درفضاهای عمومی ترس یا احساس ناامنی است ناامنی مکان ها و فضاهای عمومی نشاط و سلامتی را درزندگی روزمره مختل می کند و با ایجاد مانع برسرراه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی هزینه های زیادی را برجامعه تحمیل می نماید.