سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدصالح اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید رجایی تهران
سیدمحمدرضا امام جمعه – دکترای برنامه ریزی درسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ت
وحید سرمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه تهران و دبیر پرورش

چکیده:

اسلام به عنوان دینی یا تنها دینی که تمام شئون حیات انسان را در بر می گیرد از اهداف تربیتی غنی و پرباری برخوردار است لذا تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که اهداف تربیتی اسلام از منظر قرآن و روایات چیست؟ در این تحقیق ، از قرآن و روایات و دیگر منابع قرآنی و اسلامی به روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.همچنین روش جمع آوری داده ها روش کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و برای تحلیل اطلاعات از تحلیل کیفی استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که اهداف تربیتی که اسلام برای انسان و جامعه انسانی در نظر گرفته است کاملاً در خدمت رشد و شکوفائی اسنان است. و به طور کلی در جهت اصلاح رابطه ، انسان با خدا ، انسان با خودش ، انسان با جامعه ، انسان با طبیعت ، انسان با تاریخ می باشد.