سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

یوسف ادیب – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیاوش پورطهماسبی – مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
بهرام فاتح –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تبیین اهداف تربیت جسمانی کودک از منظر پیامبراعظم ص تدوین شده است بدین منظور با مراجعه به منابع معتبر دینی از جمله احادیث سیره و روایاتی مرتبط با تربیت کودک از منظر پیامبر اعظم ص اهداف تربیت کودک استخراج و استنباط شده است روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که طی آن از تحلیل اسنادی نیز استفاده شده است نمونه گیری درپژوهش انجام نشده به عبارت دیگر کلیه منابع و مراجع مرتبط مورد بررسی واقع شده است تحلیل روایات احادیث و سیره پیامبراعظم ص حکایت از آن دارد که از منظر پیامبر چهاردسته اهداف تربیت کودک شامل اهداف عقلانی اخلاقی جسمانی و عاطفی می باشند که البته هریک از آنها حاوی اهدافی جزئی خواهند بود ما دراین مقاله به بررسی تربیت جسمانی از منظر ایشان می پردازیم