سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا سیدخویی – کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی
امیر رحیمی راد –
محمد دلیرراد –
شیرین فروزان –

چکیده:

با توجه به اینکه مصرف سرانه قندوشکر درایران از میانگین مصرف جهانی بالاتر است به عنوان یک محصول استراتژیک می باشد لذا توجه به ارتقا کیفیت قندکله و بهینه سازی روشهای فراوری آن دارای اهمیت زیاد می باشد از انجایی که درپروسه قند سازی اکسید گوگرد برای رنگبری و جلوگیری از واکنشهای قهوه ای شدن مورد استفاده قرار میگیرد به همین منظور یکی از فاکتورهای کنترل کیفیت قند کله اندازه گیری انیدرید سولفورو باقیمانده بلانکیت جوهر قند درقندکله می باشد اندازه گیری بلانکیت در قند با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گرفت دراین ت حقیق قندهای تولیدی از کارخانه ها توسط همکاران اداره نظارت نمونه برداری به آزمایشگاه انتقال و براساس متد استاندارد آنالیز نمونه ها انجام می شود.