سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین ساداتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمدحسین زال نژاد – کارشاس ارشد مهندسی عمران
جلال اسفندیاری – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده:

بسیاری از مسائلومشکلات شهری نظیر ناهنجاریهای ترافیکی دراثر رشد و گسترش جمعیت شهری به وجود آمده اند و آسیب های اجتماعی درشهرها عامل افزایش این ناهنجاری ها شده است درترافیک شهری رفتار انسان غیرقابل پیش بینی بوده پویایی و پیچیدگی ارتباط وی با محیط شهری نحوه برخورد با رفتارها را دشوار کرده است ریشه ناهنجاریهای ترافیکی را می توان ناشی از رفتار استفاده کنندگان سیستم حمل و نقل دانست و رفتارها را معرف شریانهای اصلی شخصیت انسان تلقی نمود لذا یکی از موضوعات مهم و اساسی در بررسی رفتارها انگیزه های رفتاری است این جنبه از رفتار به علت یابی ناهنجاری بیش از نحوه رفتار توجه داشته و دراین مقاله علل بروز اینگونه رفتارهای ناهنجار و برخلاف عرف و مقررات مدنظر قرارگرفته است لذا اصلاح ناهنجاریهای ترافیکی درگرو رفع مشکلات و آسیب های جامعه بوده و لازمه موفقیت آن فرهنگ سازی مناسب م یباشد.