سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید سبزپوشانی – دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
محمدحسین خیرخواه – دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

شبیه سازی عددی دوبعدی انکسار تراک ۱ در مخلوط گازی با انرژی فعالسازی ۲۰ ، از کانالی کوچک به کانالی با پهنای بزرگتر انجام شده است. مدلسازی بر اساس معادلات اویلر واکنشی و مدلسینتیکی یک مرحله ای آرنیوسی است. نتایج نشان دادند که اثرات گازدینامیکی ناشی از امواج انبساطی در هنگام انتقال تراک از کانال با پهنای کمتر به کانال با پهنای بیشتر، نقش اساسی روی رفتار تراک دارند. درحقیقت تقابل بین تضعیف تراک توسط امواج انبساطی و تقویت مجدد آن توسط امواج عرضی باعث رفتار ناپایدارتراک می- شود. نتایج حاضر مشخص نمودند که آغازش مجدد تراک و تقویت آن پس از تضعیف اولیه، بخاطر انعکاس امواج عرضی و افزایش نرخ واکنش میباشد.