سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین وحیدی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
فهیمه لطفی نژاد – دانشجو کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاسم آباد
مجید چراغچشم – دانشجو کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مدیریت به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت یک جامعه شناخته شده که در بیشتر سطوح زندگی افراد به نوعی دخیل است. از مهمترین عوامل یک مدیریت قابل قبول، تصمیمات درست اتخاذ شده است. امروزه با گسترش تجهیزات افراد در صورت در اختیار داشتن فضای کافی در خانه امکان ورزش درون محیط خانه را علاوه بر ورزش در باشگاه های بیرون را نیز دارند. در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره سعی بر مدل کردن انتخاب یک فرد بین محیط درون خانه یا بیرون خانه برای ورزش کردن است. معیار های انتخاب شده بر اساس شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی شهر تهران انتخاب شده اند. در این مدل، مقایسات بر اساس نظرات و تجربیات کارشناسی اتخاذ شده اند و نظرات تعدادی از ورزشکاران نیز جمع آوری و در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت گزینه ورزش در محیط خانه با فرض وجود فضای مناسب به عنوان گزینه برتر انتخاب شده و همچنین تحلیل حساسیت گزینه ها بر اساس معیار ها نیز بررسی شده است.