سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید خفاجه – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صالحیون –
احمد بناکار – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعهپایدارکشاورزی ازاهداف اصلی و برنامه های توسعه اخیر کشور است مدیریت بقایای گیاهی دربرداشت ذرت با توزیع یکنواخت کاه و ساقه ها درزمین اجرا می شود توزیع یکنواخت بقایا مزایایی برای کشاورزان درسیستم های بی خاکورزی کمینه خاکورزی و خاکورزی مرسوم دارد که شامل محافظت بهتر خاک دربرابر فرسایش اتصالات و منضمات کمتر برای ادوات خاکورزی و کاشت وتوسعه کشاورزی پایدار می شود دراین تحقیق انواع روشهای مدیریت بقایای گیاهی ذرت شامل سیست مهای غلتکی مجهز به تیغه های برشی سیستم های خرد کن ضربه ای و خردکنهای شلاقی دوار درحین عملیات برداشت بررسی و درسه نوع دماغه کمباین john deere ، Claas New Ho-lland مقایسه شده است با توجه به دماغه های موجود درکشور استفاده ازخردکنهای شلاقی دوار با استفاده از توان هیدرولیکی کمباین وهیدروموتور مشکلات مدیریت بقایا را حل خواهد کرد.