سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – کارشناسی ارشد پترولوژی
آرزو صادقی – کارشناسی ارشد پترولوژی
محمدعلی مکی زاده – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

افیولیت شمال نایین در حاشیه ی غربی خرده قاره ایران مرکزی در امتداد زون گسلی درونه بافت قرار دارد اصلی ترین واحد سنگی این افیولیت را پریدوتیت ها تشکیل داده اند سرپانتینی شدن این هارزبورژیت ها به طور وسیع در منطقه ای مورد مطالعه مشاهده می شوند که بصورت توده ای و برشی یافت می شوند سرپانتینیت های شمال کوه زرد در برخی قسمتها تحت تاثیر سیالاتگرمابی غنی از CO2 ,SiO2 که شامل Sr ,Sb ,Ba ,As نیز می باشند قرارگرفته اند و به لیستونیت تبدیل شده اند براساس مشاهدات صحرایی و میکروسکوپی و منیرالوگرافی می توان لیستونیت های این منطقه را به ۴ نوع تقسیم کرد: لیستونیت های سرپانتین دار، لیسونیت های کربناته، لیستونیت های سیلیسی – کربناته، لیستونیت های سیلیسی بیربیریت ها