سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

گیسو سلخی خسرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری دیجیتال معماری ، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران
یاسر شهبازی – استادیار سازه های هوشمند و تکنولوژی معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران
عباس غفاری – استادیار معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

چکیده:

در دهه های اخیر، نظریه پردازان و محققین فعال در زمینه ی هوش مصنوعی به دنبال روشهایی برای استفاده از کامپیوتر در حل مشکلات پیچیده مهندسی بودهاند. در این راستا، استفاده از ابزار کامپیوتری و همچنین سیستم های هوش مصنوعی در صنعت ساختمان و بالاخص ساختمانهای هوشمند که طراحی پیچیده داشته و حل آنها نیاز به درجه خاصی از هوشمندی دارد، وارد شده است. در این مقاله مفاهیم و کاربرد معماری محاسباتی در زمینه ی طراحی ساختمانها بر اساس الگوی کاربر محور بررسی شده است. یکی از نکات ابتدایی در نگاه طراحی کاربر محور، مفاهیم دسترسی و سیرکولاسیون میباشد. برای پاسخگویی به نیاز دسترسی و سیرکولاسیون در طراحی کاربر محور، از مدلسازی محاسباتی عامل محور استفاده می گردد. جایی که، نیازهای کاربر از بدو طراحی در نظر گرفته شده و به عبارت دیگر، مدل طراحی از پایین به بالا است. بیمارستان جزء آندسته از ساختمانهایی است که میبایست در طراحی آن پارامترهای پیچیدهی سیرکولاسیون جهت تعریف شبکه ی دسترسی مناسب لحاظ گردد. پژوهش حاضر در سه فاز اصلی انجام شده است. فاز اول، شامل مرور ادبیات موضوع مدلسازی محاسباتی عامل محور و دسته بندی الگوهای سیرکولاسیون می باشد. در فاز دوم، انواع شبکه های سیرکولاسیون بیمارستان از یک طرف بر اساس بخش بندیهای مختلف و از طرف دیگر بر اساس انواع مدلهای سیرکولاسیون عامل محور و ابزارهای شبیه سازی ارائه شده است. در فاز نهایی، مقایسه و همسنجی هر کدام از مدلها به منظور کاربست در دیاگرام سیرکولاسیون بیمارستان در طول فرآیند طراحی بیمارستان بر مبنای معماری محاسباتی استخراج شده است.